x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHS10 Kielipolitiikka 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
30 op.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
POHKS4A EU-ruotsi 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
-tuntee Ruotsin kielilain ja ymmärtää sen yhteiskunnallisen merkityksen
-on omaksunut ruotsin kielipoliittisen aseman Suomessa, Ruotsissa ja EU:ssa
-osaa problematisoida kielipolitiikkaan liittyviä ilmiöitä ja tuoda esille oman kantansa aihetta koskevissa keskusteluissa
-ymmärtää ja osaa selittää käsitteen selkokielisyys sekä hallitsee selkokielisyystyöhön liittyvät haasteet ja mahdollisuudet
-tuntee EU-ruotsin käsitteen ja osaa luonnehtia siihen liittyviä syitä ja seurauksia
-osaa pohtia ruotsin kielen tulevaisuutta ja kuvata sen uhkakuvia, vahvuuksia ja mahdollisuuksia

Sisältö

Ruotsin kielilaki, EU-ruotsi, virkakieli, selkokielisyystyö, ruotsinkielen asema Suomessa, Ruotsissa ja EU:ssa, ruotsin kielen tulevaisuus.

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
ruotsiksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
ruotsiksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
ruotsiksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö