x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHA5 Kieliharjoittelu 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
POHKA6 Kieliharjoittelu 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
-tuntee harjoittelupaikan kielialueen kulttuuria ja yhteiskuntaoloja
-osaa havainnoida kohdepaikkakunnalla puhuttavan kielen erityispiirteitä
-osaa reflektoida oman kielitaidon kehittymistä sekä omia kokemuksiaan ja raportoida niistä kirjallisesti

Sisältö

Kieliharjoittelun voi suorittaa neljällä eri tavalla:
1) vaihto-opiskelu pohjoismaisessa yliopistossa (Nordliks tms.)
2) pohjoismainen kieli- ja kirjallisuuskurssi (Nordkurs)
3) vähintään 2 kk:n mittainen työskentely- tai oleskelujakso Ahvenanmaalla, Ruotsissa tai muussa Pohjoismaassa (oman järjestelyn mukaan, esim. Nordjobb)
4) tietyin edellytyksin 3 kk:n mittainen harjoittelu-/työskentelyjakso ruotsinkielisessä työympäristössä.

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ 
ruotsiksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö