x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SAKA1 Kirjallinen viestintä II 5 op
Vastuutaho
Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TAI

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa laatia erilaisia ammattimaisen ja tieteellisen viestinnän vaativampiakin tekstejä sujuvalla, asianmukaisella ja korrektilla saksan kielellä.
Hän tunnistaa eri tekstilajien piirteet ja ymmärtää niiden viestinnällisen merkityksen sekä osaa viestiä kirjallisesti saksan kielellä.
Hän hallitsee erilaisia tekstien laatimiseen sekä työstämiseen tarvittavia tiedonhankintamenetelmiä.

Sisältö

Keskeisten tekstilajien analyysi, eri tekstilajeihin kuuluvien tekstien kirjoittaminen, työstäminen ja korjaaminen.

Opetuskieli

saksa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
saksaksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, harjoitustekstien kirjoittaminen, työstäminen ja korjaaminen, kirjallinen lopputentti.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö