x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKESVAL1 Espanjan kielioppia edistyneille 2 op
Vastuutaho
Espanjan kieli
Edeltävät opinnot
Espanja III, Espanjan kielen suullinen ja kirjallinen taito tai vastaavat tiedot (kielitaito taitotasolla B1)

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

.

Osaamistavoitteet

Kurssi on tarkotettu opiskelijoille, joilla on hyvä espanjan kielen taito, mutta jotka haluavat syventää kielioppitaitojaan.

Sisältö

Asiatyylin ja puhekielen kielioppirakenteiden teoriaa ja harjoituksia. Erityistä huomiota kiinnitetään prepositioiden, pronominien, sivulauseiden ja subjunktiivin käyttöön sekä sananmuodostukseen.

Toteutustavat

Pienryhmäopetus 26 t, itsenäinen työskentely 28 t. Opiskelijan työtä keskimäärin 54 tuntia.

Opetuskieli

espanja

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
espanjaksi
Harjoitustyö(t) 
espanjaksi
Kirjallinen tentti 
espanjaksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arvosana perustuu kokeeseen ja jatkuvaan arviointiin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppikirja sekä opettajan kokoama materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kielikeskus