x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANAV1 Kielenopetukseen sovellettua kielitiedettä 5 op
Vastuutaho
Ranskan kielen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kielenopetukseen sovelletun kielitieteen keskeiset teoriat ja vieraan kielen opettamisen didaktiikan tärkeimmät osa-alueet. Opiskelija osaa suunnitella ranskan kielen oppitunnin ennalta määritellyn oppimistilanteen mukaisesti.

Sisältö

Kurssi on tarkoitettu aineenopettajaksi aikoville. Kurssilla käsitellään kielen opettamisen ja oppimisen teorioita erityisesti ranska vieraana kielenä –opetuksen näkökulmasta.

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
ranskaksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Luennot, oppitunnin suunnittelu ja toteuttaminen. Lopputentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

D. Gaonac’h: Théories d’apprentissage et acquisition d’une langue étrangère.
J-P. Cuq, I. Gruca: Cours de didactique du français langue étrangère et seconde
J-M Defays: Le Français Langue Etrangère et Seconde: enseignement et apprentissage

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö