x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANA1 Ranskan syntaksi 5 op
Vastuutaho
Ranskan kielen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
RANSA4 Ranskan syntaksi 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa analysoida ranskalaista lauserakennetta ja käyttää kieliopillista termistöä lauseanalyysissä.

Sisältö

Kurssilla perehdytään ranskan lauseoppiin teoreettisemmasta näkökulmasta kuin perusopintovaiheessa. Käsitellään mm. substantiivi-, adjektiivi-, prepositio- ja verbilausekkeiden erityispiirteet, syntaktiset testit, lauseenjäsenet, yksinkertaisen ja kompleksisen lauseen rakenne.

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
ranskaksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Luennot, harjoitukset ja lopputentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

M. Riegel, J.-C. Pellat, R. Rioul: Grammaire méthodique du français

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö