x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
CMTYY1 Tuutorina toimiminen 2–4 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/CMT
Vastuuhenkilö
Opintoasiain päällikkö

Osaamistavoitteet

Tuutorina toimittuaan opiskelija osaa suunnitella, ohjata ja arvioida ryhmän toimintaa. Hän ymmärtää vertaistuen merkityksen ja osaa hyödyntää sitä. Hän pystyy kuvaamaan yliopisto-opiskelun keskeiset piirteet ja tutkinnon rakenteen.

Sisältö

Opiskelijatuutori auttaa uutta opiskelijaa integroitumaan Tampereen yliopistoon ja opiskelijayhteisöön. Tuutori toimii suomalaisten ja/tai kansainvälisten opiskelijoiden vertaistuutorina ja osallistuu tuutorikoulutukseen.
Koulutuksessa käsitellään mm. tuutorin roolia ja opiskelijan tueksi järjestettyä ohjausta. Lisäksi tuutori tutustuu itsenäisesti oman yksikön opinto-oppaaseen ja voimassa oleviin tutkintovaatimuksiin. Kv-tuutori tutustuu itsenäisesti ulkomaalaisille opiskelijoille tuotettuun englanninkieliseen materiaaliin.
Tuutori laatii tuutoritoiminnan suunnitelman, osallistuu tuutoritoimintaa vähintään yhden lukukauden ajan ja laatii toiminnasta raportin. Tuutori myös arvioi omaa toimintaansa tuutorina, tuutoritoiminnan ja tuutorikoulutuksen onnistuneisuutta ja osallistuu näin niiden kehittämiseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tuutorikoulutus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Kirjallinen raportti  Essee 
suomeksi

Osallistuminen tuutorikoulutukseen ja raportti.
- Suomalaisten opiskelijoiden tuutorina toimimisesta voi saada 2 op.
- Kansainvälisten opiskelijoiden tuutorina toimimisesta voi saada 2 op.
Opintojakson suoritusmerkinnän voi saada kummastakin vain kerran. Hyväksytysti opintojakson suorittanut voi saada yliopistolta myös todistuksen opiskelijatuutorina toimimisesta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tuutoriopas ja opinto-opas. Tuutoroinnin tueksi on myös muuta materiaalia, johon voi tutustua tuutoroinnin kotisivulla http://www.uta.fi/opiskelu/tuutorointi.html.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Yksikön yhteiset opinnot (Yhteiset opinnot/CMT)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö