x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SAKK3 Kulttuurien välinen viestintä 5 op
Vastuutaho
Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee saksankielisten maiden ja oman kotimaansa välisiä kulttuurieroja. Hän tuntee kulttuurienvälisen viestinnän perusteet ja osaa soveltaa niitä suomalais-saksalaisessa viestinnässä. Hän osaa soveltaa kulttuurienvälisiä kommunikaatiostrategioita.

Sisältö

Kulttuurienvälisen viestinnän teoriat ja käytännöt. Aiheet talous-, koulu-, ja yliopistoelämästä, kulttuurivaihdosta ja kansainvälisestä yhteistyöstä.

Opetuskieli

saksa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
saksaksi
Arviointi 

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, essee ja esitelmä.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
saksaksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö