x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SAKD4 Sukulaiskielet: hollanti 5 op
Vastuutaho
Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää helpohkoa kirjoitettua ja puhuttua hollantia. Hän tuntee hollannin kielen perussanaston sekä jokapäiväiseen kielenkäyttöön liittyvät fraasit ja osaa käyttää niitä suullisesti ja kirjallisesti. Hän hallitsee hollannin kielen ääntämyksen ja tuntee peruskieliopin säännöt sekä osaa soveltaa niitä käytäntöön. Hän tuntee Alankomaiden ja Flanderin kulttuurin ominaispiirteet.

Sisältö

Hollannin kielen äänteet ja ääntämissäännöt, helpohkoja jokapäiväiseen elämään liittyviä tekstejä, perussanastoa ja fraaseja, peruskielioppia, perehtyminen Alankomaiden ja Flanderin kulttuuriin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, kirjalliset kotiharjoitukset, loppukuulustelu.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö