x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVS7 Syventävien opintojen tutkielma 20 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa itsenäisen tieteellisen työskentelyn perusteet eri vaiheineen. Hän osaa rakentaa tutkimuskysymyksen, tuntee aikaisempaa alan tutkimusta, kontekstoi kysymyksensä relevantisti ja antaa siihen tieteellisesti perustellun vastauksen valituin empiirisin ja teoreettisin välinein.

Sisältö

Syventävien opintojen tutkielma.

Toteutustavat

Syventävien opintojen tutkielman tekeminen nivoutuu työskentelyyn seminaarissa. Opiskelijaa tuetaan myös yksilöllisellä ohjauksella.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi

Syventävien opintojen tutkielma on pro gradu -tutkielmaa suppeampi. Tähän tutkielmaan ei liity kypsyysnäytettä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö