x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVTETUS6 Praktikum 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Teatterin ja draaman tutkimus
Vastuuhenkilö
Teatterin ja draaman tutkimuksen oppiaineen professori
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
15 op.
Edeltävät opinnot
Edeltäviä teatterin ja draaman tutkimuksen opintoja vähintään 15op
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Käytännön työelämäharjoittelun suorituksena voivat olla taiteelliset produktiot, tieteelliset tutkimushankkeet tai ammattikentällä suoritettavat työtehtävät.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus on kehittää opiskelijan valmiuksia suhteessa työelämän eri mahdollisuuksiin.

Sisältö

Käytännön harjoittelu sovitussa työyhteisössä tai oppiaineen omat hankkeet. Harjoittelusta kirjoitetaan työraportti. Ohjeet vastuuopettajalta tai yksikön Internet-sivuilta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoittelu 
suomeksi
Työraportin kirjoittaminen  Essee 
suomeksi

Mikäli harjoittelu suoritetaan harjoittelutuella, edellytetään 15 op teatterin ja draaman tutkimuksen aikaisempia opintoja.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
JOVTETUS6 Praktikum
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö