x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVTETUS2C Intermediaalisuus ja teatteri 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Teatterin ja draaman tutkimus
Vastuuhenkilö
Teatterin ja draaman tutkimuksen oppiaineen professori

Yleiskuvaus

Opintojaksolla perehdytään teatteriin kommunikaationa ja sen yleistyviin intermediaalisiin muotoihin kansainvälisesti sekä suomalaisessa nykyteatterissa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt siihen miten intermediaalisuus-keskustelua on käyty teatterissa ja sen tutkimuksessa suhteessa elävän ja tallennetun, sekä näitä elementtejä yhdistävän esityksen analyysiin.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään teatteriin kommunikaationa ja sen yleistyviin intermediaalisiin muotoihin konkreettisten esimerkkien avulla sekä kansainvälisessä että suomalaisessa nykyteatterissa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Harjoitukset
Kirjatentti

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luennot  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi
Harjoitukset  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Kirjallisuus  Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Lisätietoja 

Perehtyminen kirjallisuuteen.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luennot  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi
Kirjallisuus  Kirjallinen tentti  4 op
suomeksi
Lisätietoja 

Osallistuminen kirjallisuuskuulusteluun yksikön yleisessä tentissä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot perustuvat oppimateriaaliin, 2op suoritukseen opiskelija valitsee itse 2 teoksista yleiseen kirjalliseen tenttiin.

 1. Ruuskanen (toim.): Nykyteatterikirja: 2000-luvun alun uusi skene. LIKE, 2011.
 2. Chapple & Kattenbelt: Intermediality in theatre and performance. Rodopi, 2006.
 3. Martin: Dramaturgy of the real on the world stage. Macmillan, 2010.
 4. Nellhaus: Theatre, communication, critical realism. Macmillan, 2010.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö