x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERTIETO5 Kouluterveyden ja hyvinvoinnin tutkimus 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata nuorten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kouluterveyden keskeistä tutkimusta ja analysoida niihin liittyviä haasteita ja kehittämistehtäviä-

Sisältö

Kouluterveyden edistämisen tutkimus ja keskeiset haasteet, nuorten hyvin- ja pahoinvointi, nuorten koettu terveys, koulumaailman ja terveyden eriarvoistuminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely
Kirjatentti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Kirjatentin suorittaminen hyväksytysti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Lisätietoja

Jakso kuuluu terveystiedon opintokokonaisuuteen. Opiskelija voi halutessaan korvata kurssin suorittamalla ”Research on School-aged Children´s Health and Well-being” opintojakson 5 op.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Terveystieteiden yksikkö