x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERTIETO4 Lasten ja nuorten elämänkulku ja terveyskäyttäytyminen 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata lasten ja nuorten kasvun ja elämänkulun keskeiset vaiheet ja tunnuspiirteet,
- jäsentää terveystiedon opetuksen keskeiset sisällöt nuorten terveyskäyttäytymisen osalta ja eritellä niihin liittyviä haasteita
- osaa hyödyntää oppimaansa terveystiedon opetussuunnitelmien mukaisesti

Sisältö

Lasten ja nuorten elämänkulun vaiheet, nuoren seksuaaliterveys, päihteiden käyttö, uni ja lepo sekä terveysliikunta ja ravitsemus

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely

Jakson luennot ovat osa lääketieteen yksikön Lisääntyminen, kasvu ja kehitys –kurssia. Muut osiot suoritetaan kirjatenttinä tai esseinä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi

Osallistumien kontaktiopetukseen, oppimispäiväkirjan hyväksytty suorittaminen, tentti tai essee

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Tentti/esseet arvioidaan numerolla 1-5, oppimispäiväkirja hyväksytty/hylätty

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus ja oppimateriaalitiedot ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Lisätietoja

Jakso kuuluu terveystiedon opintokokonaisuuteen ja toteutetaan lukuvuosittain syyslukukaudella

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Terveystieteiden yksikkö