x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERHOIA2 Terveydenhuollon ja terveyden edistämisen etiikka 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä ja määritellä eettistä käsitteistöä terveydenhuollon ja terveyden edistämisen etiikan alueella. Opiskelija osaa perustella mielipiteitään lähteisiin perustuen. Opiskelija osaa tarkastella ja argumentoida terveydenhuollon ja terveyden edistämisen eettisiä teemoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta.

Sisältö

Eettinen käsitteistö. Ajankohtaiset terveyden ja terveyden edistämisen ja terveystutkimuksen teemat sekä niihin liittyvä eettinen keskustelu.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi

Perehtyminen opetusmateriaaliin, aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluun. Esseen laatiminen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu laadittuun esseeseen ja verkkotyöskentelyn aktiivisuuteen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ajankohtaiset artikkelit ja muu kirjallisuus.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö