x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRSU01 Johdatus kääntäjän suomen opintoihin 5 op
Vastuutaho
Käännöstiede (suomi)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee kieliopillisen kuvauksen peruskäsitteet ja osaa hyödyntää niitä tekstejä analysoidessaan. Hän tuntee kielenhuollon keskeiset periaatteet ja osaa hakea tietoa kielioppaista ja sanakirjoista. Hän osaa havainnoida kielen variaatiota ja käyttöä yhteiskunnassa.

Sisältö

Opintojaksossa ja opintojaksoon liittyvässä kirjallisuudessa käsitellään suomen kielen rakennetta, variaatiota ja kielenhuoltoa kääntämisen näkökulmasta. Lisäksi tutustutaan käännössuomen tutkimukseen ja tekstintutkimukseen sekä pohditaan kääntäjän vastuuta suomen kielen kehittäjänä. Keskeisen osan muodostavat kieliopilliseen kuvaukseen liittyvät suomenkieliset käsitteet, joita kerrataan ja syvennetään opintojakson aikana.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Suomi kääntäjän työkielenä  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Kielitieto käytössä I  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Suomi kääntäjän työkielenä  Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Kielitieto käytössä I   Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Suomi kääntäjän työkielenä  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Kielitieto käytössä I   Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Suomi kääntäjän työkielenä  Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Kielitieto käytössä I  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Harmanen ym. 2009, Uusi apulainen. Kieliopas; valikoima artikkeleita.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kääntäjän suomen opinnot I (Käännöstiede (suomi))
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö