x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATYVS42 Arvonlisäverotuksen syventävä opintojakso 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Vero-oikeuden tuntiopettaja
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä ja tuntee näitä tilanteita koskevan vero-oikeudellisen sääntelyn sekä osaa soveltaa oppimaansa käytännössä. Opiskelija tuntee unionin tuomioistuimen keskeisen arvonlisäverotusta koskevan oikeuskäytännön. Opiskelija tunnistaa arvonlisäverotukseen liittyvät verosuunnittelumahdollisuudet ja osaa ottaa huomioon ne yrityksen taloudellisissa ratkaisuissa.

Sisältö

1 Käytetyn tavaran marginaaliverotusmenettely
2 Matkatoimistopalvelujen arvonlisäverotus
3 Kiinteistöjen arvonlisäverotus
4 Yritysjärjestelyiden arvonlisäverotus
5 EU:n nykyiset sisäkauppasäännökset
6 Palveluiden arvonlisäverotus kansainvälisessä tilanteessa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Tentissä suoritetaan luennot ja kirjallisuus.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Äärilä-Nyrhinen: Arvonlisäverotus käytännössä, 2010 tai uudempi painos
  2. Sainio: Yritysjärjestelyt arvonlisäverotuksessa, 2011

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu