x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJUS21 Oikeustieteellinen tutkimus 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TAI

Yleiskuvaus

Opintojakso on yhteinen julkisoikeuden opintosuunnan sekä yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuunnan opiskelijoille.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa ja hallitsee oikeustieteellisen tutkimuksen erilaiset metodologiset vaihtoehdot. Hänellä on valmiudet tehdä pro gradu -tutkielmassaan tarvittavat metodologiset valinnat ja soveltaa valitsemiaan metodeja.

Sisältö

– Oikeustieteellisen tutkimuksen suuntaukset sekä niiden teoreettiset ja metodiset lähtökohdat
– Oikeuslähdeoppi ja sen muutokset
– Oikeudellisten ratkaisujen analyysi
– Oikeudellisen argumentoinnin teoria

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Harjoitukset
Kirjatentti

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Tentittävä aineisto ilmoitetaan opetusohjelmassa ja opintojakson moodle-sivulla.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu