x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATLAS17 Konsernitilinpäätös I 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
LASKS095 Konsernitilinpäätös 8 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee konsernitilinpäätöksen tavoitteet ja keskeisen sisällön sekä osaa laatia suomalaisia tytäryrityksiä sisältävän konsernin konsernitilinpäätöksen.

Sisältö

Opintojakson aihealueet ovat: Konsernin käsite; Konsernitilinpäätös; Sisäisten erien eliminointi; Sisäi¬sen omistuksen eliminointi; Laskennalliset verovelat ja -saamiset; Vähemmistöosuuden erottaminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 15 t 0 t
Harjoitukset 10 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Opintojaksoon sisältyy harjoitus/harjoituksia.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. e-aineisto: Englund - Prepula – Riistama - Tuokko: Konsernitilinpäätös kirjanpitolain mukaan, SanomaPro, viimeisin päivitys, luvut 1 ja 2.

2. e-aineisto: Luentomateriaali opintojakson kotisivuilla.

3. Lisäksi luennoilla ilmoitettava materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu