x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATLAS13 Tilintarkastus II 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Tuntiopettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
LASKA152 Tilintarkastus II 6 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hyvään tilintarkastustavan, tilintarkastuksen teoriat, tekniikat ja painopistealueet sekä tuntee tilintarkastusalan standardit ja suositukset, sekä IT- ympäristössä tapahtuvan tilintarkastuksen erityispiirteet.

Sisältö

Opintojakson aihealueet ovat: Hyvä tilintarkastustapa; Tilintarkastusalan standardit ja suositukset; Tilintarkastajan raportointi; Julkisen osakeyhtiön ja kansainvälisen yhtiön tarkastuksen erityispiirteet; Tietojärjestelmätarkastus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 36 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Opintojaksoon sisältyy pakollinen harjoitustehtävä (arviointi HYV/HYL).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Tilintarkastusalan standardit ja suositukset, KHT-media, uusin painos.

2. Tilintarkastusalan kertomukset ja lausunnot, KHT-media, uusin painos.

3. Opintojaksolla erikseen ilmoitettavat aineistot.

4. e-aineisto: Luentomateriaali opintojakson kotisivuilla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu