x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATLAS11 Laskentatoimen teoria ja IFRS I 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeiset tuloslaskennasta ja taseasemasta esitetyt teoriat, taloudellisen raportoinnin käsitteelliset viitekehykset ja IFRS-standardien tilinpäätöksen esittämistä koskevat vaatimukset sekä osaa soveltaa niitä käytäntöön ja arvioida niiden kehittämismahdollisuuksia.

Sisältö

Opintojakson aihealueet ovat: Tieto, teoria ja totuus laskentatoimessa; Laskentatoimen teorioiden dimensiot; Kirjanpitoa, tuloslaskentaa ja taseasemaa koskevat teoriat; Taloudellisen raportoinnin käsitteellinen viitekehys IFRS-maailmassa; Tilinpäätöksen sisältö ja muoto IFRS-standardien mukaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 25 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Opintojaksoon sisältyy harjoitus/harjoituksia.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Riahi-Belkaoui: Accounting Theory, Thomson, Cornwall, 2004.

2. e-aineisto: Haaramo – Räty: IFRS-raportointi, SanomaPro, viimei­sin päivitys. Luennoitsijan ilmoittamin osin.

3. e-aineisto: Luentomateriaali opintojakson kotisivuilla.

4. Lisäksi luennoilla ilmoitettava materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu