x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANS4 Semantiikka ja pragmatiikka 5 op
Vastuutaho
Ranskan kielen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
RANSS4 Semantiikka 5 op
TAI
RANSSV3 Pragmatiikka 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää kielellisen merkin luonteen, semantiikan tutkimuksen haasteet ja tuntee pääpiirteissään merkityksen tutkimuksen eri teorioita. Opiskelija osaa nähdä kielellisen merkityksen kontekstissa ja määritellä pragmatiikan kysymykset ja ongelmat. Opiskelija pystyy jäsentämään semantiikan ja pragmatiikan tutkimusalat ja näkemään niiden eron ja yhteyden.

Sisältö

Kurssilla pohditaan kielellisen merkityksen luonnetta eri semanttisten teorioiden kautta ja tutustutaan pragmatiikan peruskysymyksiin ja ratkaisumalleihin.

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
ranskaksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Luennot, harjoitukset, oheiskirjallisuus, jatkuva arviointi tai lopputentti.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö