x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYA10 Testimenetelmien perusteet 5 op
Vastuutaho
Psykologian tutkinto-ohjelma
Psykologia
Vastuuhenkilö
Lehtori Pirkko Nieminen
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
30 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Psykologian perusopinnot (PSYKP1-PSYKP5).
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson päätyttyä opiskelija ymmärtää psykologisten testien laatimisen, esittämisen ja tulkinnan perusperiaatteet. Hän tuntee tärkeimpiä Suomessa käytettäviä psykologisia kyky-, persoonallisuus- ja neuropsykologisia testejä sekä työelämän arviointimenetelmiä ja niiden käyttötarkoitukset.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan testien laatimisprosessiin, tavallisimpiin Suomessa käytössä oleviin psykologisiin testeihin, niiden esittämiseen ja tulkintaan.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luennot ja kirjallisuuskuulustelu. Luennot toteutetaan Psykonetin valtakunnallisena virtuaaliopetuksena (lisätietoja: www.psykonet.fi).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kaplan & Sacuzzo, Psychological testing: Principles, applications and issues. Wadsworth, Chapman & Hall 2005 (tai uudempi painos).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö