x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYA9 Tutustuminen psykologin työhön 5 op
Vastuutaho
Psykologian tutkinto-ohjelma
Psykologia
Vastuuhenkilö
Lehtori Mervi Jehkonen
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
25 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Koostuu kolmesta osasta:
A. Ammatissa toimivan psykologin haastattelu
B. Tapausseminaarit
C. Ammatillinen tai tutkimusharjoittelu

Osaamistavoitteet

OSA A: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee yhden tai useamman psykologin ammatin sovellusalueen tai moniammatillisen yhteistyökumppanin. Opiskelija osaa soveltaa oppimiaan vuorovaikutustaitoja asiakastilanteissa.

OSA B: Opintojakson suoritettuaan opiskelija omaksuu keskeisimpiä
psykologin työn arviointi- ja interventiomenetelmiä.

OSA C: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee jonkin psykologin ammatin sovellusalueen tai tutkimuslinjan. Opiskelija osaa soveltaa oppimiaan vuorovaikutustaitoja asiakastilanteissa tai tutkimusmenetelmätaitojaan tutkimusprojektityöskentelyssä.

Sisältö

OSA A: Tutustuminen psykologin ammattiin haastattelun pohjalta.

OSA B: Tutustutaan psykologin työssä käytettäviin arviointi- ja interventiomenetelmiin tapausesimerkkien ja niistä käytävän keskustelun avulla.

OSA C: Opiskelija osallistuu ohjatusti psykologin ammattiin liittyviin työtehtäviin tai oppiaineen tutkimusprojekteihin. Harjoittelu ei vastaa laillistetun psykologin työtä eikä edellytä itsenäisiä valmiuksia toimia em. työtehtävissä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Harjoittelu 
suomeksi

OSA A: Yksilöhaastattelu, kirjallinen raportti.

OSA B: Seminaari

OSA C: Työharjoittelu, harjoitteluraportin laatiminen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Osat A, B ja C arvioidaan erikseen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö