x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATYVS45 Vero-oikeuden ajankohtaiset teoreettiset ja käytännön kysymykset 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Vero-oikeuden professori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy vero-oikeuden teoriaan ja verotuksen tutkimukseen. Hän syventää tietojaan Suomen vero-oikeudesta ja saa yleiskuvan eräiden muiden maiden verojärjestelmistä ja verojärjestelmien kehityssuunnista.

Sisältö

1 Vero-oikeuden yleiset periaatteet
2 Verotus yhteiskunnallisen ohjauksen keinona
3 Veropolitiikan tavoitteet
4 Uusi vero-oikeudellinen tutkimus Suomessa
5 Eräiden muiden maiden verojärjestelmien erityispiirteitä
6 Kansainvälisen yritysverotuksen erityiskysymykset
7 Verojärjestelmien kehitysnäkymiä

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Suoritetaan tenttimällä opettajan kanssa sovittavat 2–4 teosta laajuudeltaan yhteensä noin 800 - 1.000 sivua.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan kanssa sovittavat 2–4 teosta laajuudeltaan yhteensä noin 800 - 1.000 sivua

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu