x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LTLY206 Harjoittelu ulkomailla 4 op
Vastuutaho
Yksikön yhteiset opinnot/LTL
Vastuuhenkilö
Mira Pihlström

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
- osaa tunnistaa ja kehittää kulttuurien välisiä vuorovaikutustaitoja sekä erityisosaamista oman oppimisensa ja tulevan työuran kannalta
- tiedostaa ja ymmärtää oman taustansa ja kulttuurinsa lähtökohtana vieraiden kulttuurien kohtaamiseen, ymmärtämiseen ja arvostamiseen
- ymmärtää monikulttuurisuuden vaikutuksia työelämässä ja yhteiskunnassa
- pystyy yhteistyöhön oman alansa asiantuntijana vieraalla kielellä

Sisältö

Yksikön tutkinto-ohjelmien omille, ulkomailla opintoihinsa liittyvän työharjoittelun suorittaville opiskelijoille mahdollinen opintojakso.

Sopivaksi opintoihin liittyväksi työharjoitteluksi voidaan katsoa harjoittelu, joka tukee osaamisen karttumista joko omassa tutkinto-ohjelman opinnoissa ja/tai valinnaisissa opintokokonaisuuksissa tai tuo muulla tavoin lisäarvoa tutkintoon. Työharjoittelujakson minimipituus on kolme kuukautta ja työn tulee olla kokopäiväistä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoittelu 
suomeksi
Kirjallinen raportti  Essee 
suomeksi

1) suoritetaan vähintään 3 kuukauden mittainen, opintoihin liittyvä työharjoittelujakso ulkomailla
2) työharjoittelujakso todennetaan todistuksella (työtodistus tms.) opintokoordinaattorille viimeistään kuukauden kuluttua paluusta
3) laaditaan harjoitteluraportti, joka palautetaan opintokoordinaattorille viimeistään kuukauden kuluttua paluusta

Harjoitteluraportti laaditaan Erasmus-harjoitteluraportin mallin mukaisesti (ks. Erasmus-harjoittelusivu). Jos kyseessä ei ole ollut Erasmus-harjoittelu, raportin Erasmus-apurahan hakemista käsittelevät kohdat jätetään huomioimatta.

Erasmus-harjoittelusivu: http://www.uta.fi/opiskelu/opiskelu_ulkomailla/vaihtopaikat/erasmus-harjoittelu.html

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Aiottu työharjoittelujakso tulee hyväksyttää soveltuvaksi opintosuoritukseksi jo ennen työharjoittelujakson alkamista.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö