x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LTLY205 Kv-tuutorina toimiminen 2 op
Vastuutaho
Yksikön yhteiset opinnot/LTL
Vastuuhenkilö
Mira Pihlström

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa suunnitella, ohjata ja arvioida ryhmän toimintaa
- ymmärtää vertaistuen merkityksen ja osaa hyödyntää sitä
- osaa kuvata yliopisto-opiskelun keskeiset piirteet ja tutkinnon rakenteen kv-opiskelijoiden tarpeisiin nähden
- osaa arvioida ja ottaa huomioon kulttuurien välisiä eroja kanssakäymisessä

Sisältö

Opiskelijatuutori auttaa uutta kv-opiskelijaa integroitumaan Tampereen yliopistoon ja opiskelijayhteisöön.

Tuutori toimii kansainvälisten opiskelijoiden vertaistuutorina ja osallistuu kv-tuutorikoulutukseen.

Koulutuksessa käsitellään mm. tuutorin roolia ja opiskelijan tueksi järjestettyä ohjausta. Lisäksi tuutori tutustuu itsenäisesti oman yksikön opinto-oppaaseen ja voimassa oleviin tutkintovaatimuksiin. Kv-tuutori tutustuu itsenäisesti ulkomaalaisille opiskelijoille tuotettuun englanninkieliseen materiaaliin.

Kv-tuutori osallistuu tuutoritoimintaan vähintään yhden lukukauden ajan ja laatii toiminnasta raportin, jossa arvioi omaa toimintaansa tuutorina, tuutoritoiminnan ja tuutorikoulutuksen onnistuneisuutta ja osallistuu näin niiden kehittämiseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kv-tuutorikoulutus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen raportti  Essee 
suomeksi

Osallistuminen tuutorikoulutukseen ja kirjallinen raportti sekä palautekyselyyn vastaaminen.

Opintojakson suoritusmerkinnän voi saada vain kerran.

Hyväksytysti opintojakson suorittanut voi saada yliopistolta myös todistuksen kv-tuutorina toimimisesta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kv-tuutoriopas ja opinto-opas. Kv-tuutoroinnin lisätiedot ja materiaalit: http://www.uta.fi/opiskelu/tuutorointi/kv-tuutorointi/index.html

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö