x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LTLY203 Konferenssiavustajana toimiminen 2 op
Vastuutaho
Yksikön yhteiset opinnot/LTL
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää konferenssien järjestämiseen liittyviä käytännön tason asioita.

Sisältö

Erilaisia avustavia tehtäviä tieteellisissä konferensseissa. Avustajaksi hakemisesta ilmoitetaan kunkin konferenssin osalta erikseen. Suoritusmerkintä annetaan konferenssin vastuujärjestäjän ilmoituksesta.

Merkinnän voi saada myös sellaisesta konferenssista, joka ei ole tieteenalayksikön järjestämä. Muun kuin tieteenalayksikön järjestämästä konferenssista opiskelijan on laadittava raportti, jossa hän kuvaa toimintaansa ja reflektoi kertynyttä osaamistaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Raportti avustajana toimimiesta  Essee 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö