x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LTLY201 Tuutorina toimiminen 2 op
Vastuutaho
Yksikön yhteiset opinnot/LTL
Vastuuhenkilö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, opintoasiain päällikkö

Osaamistavoitteet

Tuutorina toimittuaan opiskelija osaa suunnitella, ohjata ja arvioida ryhmän toimintaa. Hän ymmärtää vertaistuen merkityksen ja osaa hyödyntää sitä. Hän pystyy kuvaamaan yliopisto-opiskelun keskeiset piirteet ja tutkinnon rakenteen.

Sisältö

Opiskelijatuutori auttaa uutta opiskelijaa integroitumaan Tampereen yliopistoon ja opiskelijayhteisöön.

Tuutori toimii opiskelijoiden vertaistuutorina ja osallistuu tuutorikoulutukseen.

Koulutuksessa käsitellään mm. tuutorin roolia ja opiskelijan tueksi järjestettyä ohjausta. Lisäksi tuutori tutustuu itsenäisesti oman yksikkönsä opinto-oppaaseen ja voimassa oleviin tutkintovaatimuksiin.

Tuutori laatii tuutoritoimintaan suunnitelman, osallistuu tuutoritoimintaan vähintään yhden lukukauden ajan ja laatii toiminnasta raportin sekä vastaa palautekyselyyn. Tuutori myös arvioi omaa toimintaansa tuutorina, tuutoritoiminnan ja tuutorikoulutuksen onnistuneisuutta ja osallistuu näin niiden kehittämiseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tuutorikoulutus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen raportti  Essee 
suomeksi
Tuutorointi  Projekti / käytännön työ 
suomeksi

Osallistuminen tuutorikoulutukseen ja kirjallinen raportti sekä palautekyselyyn vastaaminen.

Suomalaisten opiskelijoiden tuutorina toimimisesta voi saada 2 op. Opintojakson suoritusmerkinnän voi saada vain kerran.

Hyväksytysti opintojakson suorittanut voi saada yliopistolta myös todistuksen opiskelijatuutorina toimimisesta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tuutoriopas ja opinto-opas. Tuutoroinnin tueksi on myös muuta materiaalia, johon voi tutustua tuutoroinnin kotisivulla http://www.uta.fi/opiskelu/tuutorointi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö