x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATMAS99 Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, markkinointi
Vastuuhenkilö
Markkinoinnin professorit
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X X X X
2013–2014 X X X X
2014–2015 X X X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Pakolliset edeltävät opinnot: Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto, Asiakaslähtöinen markkinointi -moduuli (25 op) ja markkinoinnin opintosuunnan aihepiiriin liittyvä kandidaatintutkielma.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
MARKS998 Tutkimusseminaari 6 op
JA
MARKS999 Pro gradu -tutkielma 34 op

Osaamistavoitteet

Tutkimusprojektin avulla opiskelija kehittää valmiuksia yrityksen toiminnan, erityisesti markkinoinnin tieteelliseen tarkasteluun ja tutkimustyöhön. Seminaari tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden tunnistaa omat vahvat ja heikot puolensa sekä auttaa opiskelijoita ymmärtämään markkinoinnin tutkimusalueita ja tutkimuksen kokonaisuutta.

Sisältö

Koko seminaariryhmän yhteisissä seminaari-istunnoissa esitellään ja käsitellään jokaisen opiskelijan tutkielmatyö vähintään kolmessa työvaiheessa: 1) aiheanalyysi, 2 tutkimussuunnitelma ja 3) työn meneillään olevan vaiheen ja siihen liittyvien ongelmien esittely. Jokaisessa vaiheessa yksi tai kaksi muuta opiskelijaa toimii työn opponentteina. Näin seminaari tukee koko ryhmän työskentelyprosessia. Seminaariin sisältyy kirjaston järjestämä 2 tunnin tiedonhankintataitojen opetus.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö  40 op
suomeksi
Tutkimusseminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kypsyyskoe  Kirjallinen tentti 
suomeksi
Tiedonhankintataitojen opetus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: 2. vuoden syksy, 2. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu