x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VENS7 Aspekti- ja liikeverbiteoria 5 op
Vastuutaho
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
SLAFS11 Aspektiteoria 3 op
JA
SLAFS12 Liikeverbiteoria 3 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee hyvin aspekti- ja liikeverbiteorian sekä osaa soveltaa tietojaan käytännössä.

Sisältö

Perehdytään aspektiopin keskeisiin teoriakäsitteisiin, aspektiparien muodostukseen, aspektien suhteeseen aikakategoriaan ja modaalisuuteen, käyttöön eri kielenkäyttötilanteissa sekä teonlaatuihin kuuluviin verbeihin. Syvennetään etuliitteettömien liikeverbien muoto-opillisten ja semanttisten piirteiden ja sananmuodostuksen tuntemusta. Perehdytään etuliitteellisiin aspektipareihin ja niiden merkityksiin sekä etuliitteisten liikeverbien teonlaatuihin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
venäjäksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Johtamiskorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö