x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSAVAL1 Deutsch im Alltag und Studium 4 op
Vastuutaho
Saksan kieli
Edeltävät opinnot
Saksa lukion A-, B2- tai B3-kielenä tai vastaavat taidot, esimerkiksi kielikeskuksen kurssi Saksa IV (entinen Jatkokurssi II) tai valmennuskurssi (taidot tasolla A2-B1).

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Opintojakso on yksiköiden vaatimusten mukainen vieraan kielen 4 opintopisteen opintojakso. Se sopii myös vapaavalintaiseksi kurssiksi kaikkien alojen opiskelijoille. Opintojakso sopii erityisesti opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneet arkipäivän kommunikaatiosta saksankielisissä maissa tai suunnittelevat vaihto-opiskelua.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää selkeää peruskieltä, joka liittyy arkipäiväisiin aiheisiin (esim. asuminen, vapaa-aika)
- osaa viestiä suullisissa ja kirjallisissa arki- ja opiskelutilanteissa saksankielisissä maissa (esim. virasto-asiointi, sähköpostit, luentojen seuraaminen)
- tuntee suomalaisen ja saksalaisen yliopisto-opiskelun ja arkiviestinnän yhtäläisyyksiä ja eroja.

Sisältö

Ennen kaikkea puhe- ja kuunteluharjoituksia, mutta myös kirjoittamis- ja tekstinymmärtämisharjoituksia sekä opiskelustrategioiden harjoittelua.

Toteutustavat

Pienryhmäopetus enintään 52 t, itsenäinen työskentely 56 t, keskimäärin 108 tuntia opiskelijan työtä.

Opetuskieli

saksa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
saksaksi
Harjoitustyö(t) 
saksaksi
Kirjallinen tentti 
saksaksi
Suullinen tentti 
saksaksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Aktiivinen ja säännöllinen osallistuminen opetukseen ja tehtävien tekeminen. Loppukokeessa opiskelija saa arvion kielitaitonsa osa-alueista Test-Daf-tutkinnon kriteerien mukaisesti, mutta kokeen tulos ei vaikuta kurssiarvosanaan.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus