x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSAVAL0 Aktuelle Texte aus Presse und Studium 4 op
Vastuutaho
Saksan kieli
Edeltävät opinnot
Saksa lukion A- tai B2-kielenä tai vastaavat taidot, esimerkiksi kielikeskuksen kurssi Saksa IV (entinen Jatkokurssi II) tai valmennuskurssi (kirjalliset taidot tasolla A2-B1).

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Opintojakso on yksiköiden vaatimusten mukainen vieraan kielen 4 opintopisteen opintojakso. Se sopii myös vapaavalintaiseksi kurssiksi kaikkien alojen opiskelijoille.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee saksankielistä mediaa
- tuntee oman alansa saksankielisiä tietolähteitä ja osaa hyödyntää niitä opiskelussaan ja työssään
- ymmärtää yleisluonteista asiatekstiä ja (populaari)tieteellistä tekstiä ja osaa poimia niistä keskeisen sisällön
- tunnistaa ja ymmärtää asiateksteille tyypillisiä rakenteita
- osaa kertoa kirjallisesti omasta opiskelu- tai ammattialastaan
- osaa hyödyntää kielellisiä apuneuvoja

Sisältö

Kurssilla opiskelija hankkii ja esittelee tietoa saksankielisestä mediasta ja oman alansa julkaisuista, harjoittelee tekstinymmärtämisen strategioita ja asiatekstien keskeisiä rakenteita sekä laajentaa sanavarastoaan.

Toteutustavat

Pienryhmäopetus enintään 52 t ja itsenäinen työskentely 56 t, keskimäärin 108 tuntia opiskelijan työtä.

Opetuskieli

saksa, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
saksaksi
Harjoitustyö(t) 
saksaksi
Kirjallinen tentti 
saksaksi

Osallistuminen opetukseen, harjoitustyö(t) ja / tai kirjallinen tentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Osallistuminen harjoituksiin ja harjoitustyöt ja/tai kirjallinen koe (rakenne- ja tekstiosio).

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opetuksen yhteydessä jaettava maksullinen materiaali sekä verkkomateriaali.

Lisätietoja

Kurssi vastaa aikaisempaa Saksan kielen tekstinymmärtäminen/kirjallinen taito -kurssia.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus