x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERKAN4 Projektin suunnittelu ja johtaminen 4 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Vastuuhenkilö ilmoitetaan opetusohjelmassa
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- nimetä kansanterveystieteellisiä kehittämiskohteita, jotka sopivat toteutettavaksi projekteina
- arvioida projektin tarpeellisuutta toimintaympäristössään
- suunnitella projektin tavoitteet, työvaiheet ja toteutuksen
- suunnitella karkean kustannusarvion projektille
- suunnitella projektin viestinnän
- suunnitella projektin vaikutusten arvioinnin
- tunnistaa riskejä projektin toteuttamisessa
- tuottaa kirjallisen projektisuunnitelman
- johtaa projektia
- arvioida kansanterveystieteen alan projekteja toteutettavuuden ja vaikutusten näkökulmasta

Sisältö

- projektin suunnittelu ja suunnitelman kirjoittaminen
- projektin työvaiheet, toteuttaminen, kustannusarvio ja riskianalyysi
- projektin johtaminen ja viestintä
- projektin arviointi ja raportointi

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Pienryhmäopetus
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
englanniksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
englanniksi

Aktiivinen osallistuminen luentoihin, pienryhmäopetukseen ja seminaariin. Projektisuunnitelman tekeminen parityönä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Projektisuunnitelma arvioidaan asteikolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Silfverberg P. 2007. Ideasta projektiksi: projektityön käsikirja. Edita.
Ruuska K. 2008. Pidä projekti hallinnassa. Suunnittelu, menetelmät, vuorovaikutus. Talentum.
Jalava U & Virtanen P. 1998. Tietoa luova projekti, polku oppivaan organisaatioon. Kirjayhtymä.
Jalava U & Virtanen P. 2000. Innovatiiviseen projektijohtamiseen. Tammi.

Oheiskirjallisuutta elektronisena aineistona (Ebrary):

AMA Handbook of Project Management (2nd Edition). 2005. AMACOM, Saranac Lake, NY, USA.

Aitken, W. & O'Conor, D. 2000a. Delivering Successful Projects, Scitech Educational, Broadstairs. Kent, GBR.

Aitken, W. & O'Conor, D. 2000b. Planning and Controlling Projects. Scitech Educational, Broadstairs, Kent, GBR.

Andersen, E.S., Grude, K.V. & Haug, T. 2004. Goal Directed Project Management : Effective Techniques and Strategies (3rd Edition). Kogan Page, Limited, London, GBR.

Cleland, D.I. 1998. Project Management : Strategic Design and Implementation. McGraw-Hill Professional Publishing, Blacklick, OH, USA.

Cleland, D.L. & Gareis, R. 2006. Global Project Management Handbook : Planning, Organizing and Controlling International Projects (2nd Edition). McGraw-Hill Professional Publishing, Blacklick, OH, USA.

Kleim, R.L. 2004. Leading High Performance Projects. J. Ross Publishing, Incorporated, Boca Raton, FL, USA.

Kor, R. & Wijnen, G. 2007. 59 Checklists for Project and Programme Managers. Gower Publishing Limited, Abingdon, Oxon, GBR.

Lewis, J.P. 2003. Project Manager's Pocket Survival Guide. McGraw-Hill Trade, Blacklick, OH, USA.

Martin, V. 2006. Managing Projects in Human Resources, Training and Development. Kogan Page, Limited, London, , GBR.

Nelson, S.L. 2000. Effective Executive's Guide to Project 2000. Redmond Technology Press, Redmond, WA USA.

Orr, A. 2004. Advanced Project Management : A Complete Guide to the Key Processes, Models and Techniques. Kogan Page, Limited, London, GBR.

Smith, C. 2007. Making Sense of Project Realities : Theory, Practice and the Pursuit of Performance. Ashgate Publishing, Limited, Abingdon, Oxon, GBR.

Tomczyk, C.A. 2005. Project Manager's Spotlight on Planning. Sybex, Incorporated, Alameda, CA, USA.

Westland, J. 2006. Project Management Life Cycle. Kogan Page, Limited, London, GBR.

Lisätietoja

Joka toinen vuosi jakso tarjotaan englanninkielisenä. Englanninkieliseen toteutukseen ovat etusijalla MPH-opiskelijat.
Opintojaksolle otetaan max 15 opiskelijaa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Terveystieteiden yksikkö