x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLKVA41 Väkivallan uudet muodot, turvallisuuskäsityksen muutos 5 op
Vastuutaho
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Vastuuhenkilö
Kansainvälisen politiikan ja rauhantutkimuksen lehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen, kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää sotaan ja sodan oikeutukseen liittyviä muutostekijöitä sekä turvallisuusparadigman muutosta ja sen ilmentymiä. Opiskelija oppii näkemään turvallisuuskäsitysten merkitykset toteutettavaan politiikkaan. Opiskelija saa valmiudet lähestyä erilaisia käytännön turvallisuuskysymyksiä erilaisista kansainvälisten suhteiden turvallisuuskäsitysten näkökulmista.

Sisältö

Väkivalta, sota, uudet sodat, sodan oikeutus, turvallisuus, inhimillinen turvallisuus, sodan ja väkivallan sukupuolittunut luonne.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kaksi seuraavista:

BuzanHansen, The Evolution of International Security Studies. Cambridge University Press 2009  (e-materiaali) (2 op),

Walzer (2000), Just and Unjust Wars. A Moral Argument with Historical Illustrations. Basic Books 2000. 3. painos (2 op),

Kronsell Svedberg (toim.), Making Gender, Making War. Violence, Military and Peacekeeping Practices. Routledge 2012. (e-aineisto) (2 op).

Sekä artikkelit (yht. 1 op):

Newman, Edward (2010), Critical human security studies. Review of International Studies, 36(1), ss: 77–94. (e-aineisto)

Malesevic, Sinisa (2008), The Sociology of New Wars? Assessing the Causes and Objectives of Contemporary Violent Conflicts? International Political Sociology, 2, ss: 97–112. (e-aineisto)

Melander, Erik – Magnus Oberg –Jonathan Hall (2009), Are ‘New Wars’ More Atrocious? Battle Severity, Civilian Killed and Forced Migration Before and After the End of the Cold War, European Journal of International Relations, 15(3), ss: 505–536. (e-aineisto)

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu