x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLKVA12 Kansainvälisen politiikan teoria ja menetelmä (kirjallisuus) 5 op
Vastuutaho
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Vastuuhenkilö
Kansainvälisen politiikan yliassistentti
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija tuntee keskeiset kansainvälisten suhteiden teoriat ja pääkoulukunnat sekä niihin liittyvät tutkimuksen tekemisen tavat. Hän osaa tunnistaa ne tutkimuskirjallisuudesta, arvioida niitä kriittisesti, vertailla niitä toisiinsa sekä soveltaa teorioita käytännön ilmiöihin ja tutkimusaineistoihin.

Sisältö

Kansainvälisen politiikan teoreettiset lähtökohdat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Kirjatentti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Dunne – Kurki – Smith (toim.), International Relations Theories – Discipline and Diversity. Oxford 2007 (2 op),

Knutsen, A History of International Relations Theory. Manchester University Press. 2. painos (2 op),

Weber, International Relations Theory – A Critical Introduction. Routledge 2009. 3. painos (myös 2. painos, 2004, käy) (1 op) tai
Hollis – Smith
, Explaining and Understanding International Relations. Oxford University Press 1991 (1 op).

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Dunne – Kurki – Smith (toim.), International Relations Theories – Discipline and Diversity. Oxford 2007 (2 op),

Knutsen, A History of International Relations Theory. Manchester University Press. 2. painos (2 op),

Weber, International Relations Theory – A Critical Introduction. Routledge 2009. 3. painos (myös 2. painos, 2004, käy) (1 op) tai
Hollis – Smith
, Explaining and Understanding International Relations. Oxford University Press 1991 (1 op).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu