x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKIEA2 Seminaari 5 op
Vastuutaho
Yleinen kielitiede
Vastuuhenkilö
Urho Määttä
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
YKIEA04 Proseminaari 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kirjoittaa kielitieteellisesti relevantin tutkielman sekä osaa analysoida argumentaatiota ja tieteellisen tekstin rakennetta.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan jonkin kielitieteellisen alueen tutkimuskirjallisuuteen. Kirjoitetaan lyhyehkö kirjallinen esitys.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu kirjalliseen työhön.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Yleisen kielitieteen aineopinnot (Yleinen kielitiede)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö