x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKIEP5 Perusopintojen täydennysjakso 5 op
Vastuutaho
Yleinen kielitiede
Vastuuhenkilö
Urho Määttä
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Yleiskuvaus

Tämä opintojakso voidaan suorittaa tutustumalla kielitieteen johonkin tutkimusalueeseen tai joihinkin kielitieteen klassikoihin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittettuaan opiskelija hallitsee jonkun kielentutkimuksen erityisalueen perusteet.

Sisältö

Opintojakso voidaan suorittaa jollakin kielentutkimuksen alaan kuuluvalla suorituksella. Suositeltavia kokonaisuuksia ovat esim. seuraavat: sosiolingvistiikka, kielitypologia, psykolingvistiikka, diskurssintutkimus, historiallinen kielitiede, semiotiikka.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Kirjallisuudesta sovitaan erikseen.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Yleisen kielitieteen perusopinnot (Yleinen kielitiede)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö