x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIEY2 Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin 3 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Professori Kari-Jouko Räihä (2014-15), professori Erkki Mäkinen (2012-14)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
2013–2014 X
2014–2015 X
Edeltävät opinnot
Ei vaadi edeltäviä opintoja. Suositeltu suoritusajankohta heti opintojen alussa ensimmäisenä syksynä.

Yleiskuvaus

Opintojakso on tarkoitettu tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelman ensimmäisen vuoden opiskelijoille.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee tietojenkäsittelytieteiden historian perusteita
- osaa nimetä tietojenkäsittelytieteiden osa-alueita, osaa hahmottaa tietojenkäsittelytieteiden kokonaisuuden ja tunnistaa tietojenkäsittelytieteiden osa-alueiden suhteita naapuritieteisiin
- osaa sijoittaa tutkinto-ohjelman opintojaksot tietojenkäsittelytieteiden kokonaisuuteen
- osaa yhdistää tietojenkäsittelytieteiden keskeiset ideat tutkinto-ohjelman opintojaksoihin
- osaa tunnistaa tietojenkäsittelytieteiden sovelluksiin ja tietojenkäsittelyalan työtehtäviin liittyviä eettisiä ongelmia

Sisältö

Tietojenkäsittelytieteiden keskeiset ideat. Tietojenkäsittelytieteiden historiaa ja suhteita muihin tieteenaloihin. Tietojenkäsittelytieteet Tampereen yliopistossa. Tietojenkäsittelyn eettisiä kysymyksiä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Mäkinen E., Parempi johdatus tietojenkäsittelytieteisiin. Informaatiotieteiden yksikön raportteja 21/2013.

Lisäksi luennoilla esiteltäviä vuosittain vaihtuvia artikkeleita

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Informaatiotieteiden yksikkö