x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MTTY2 Johdatus matemaattisiin ohjelmistoihin 3 op
Vastuutaho
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
MATEA38 Matemaattiset ohjelmistot 1–4 op

Yleiskuvaus

Opintojakso kuuluu matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman yhteisiin opintoihin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää tietokoneohjelmia matematiikan ja tilastotieteen oppimisen ja havainnollistamisen apuvälineenä.

Sisältö

Symbolisten ja numeeristen matematiikkaohjelmien, dynaamisen geometrian ohjelmien ja muiden matematiikkaa havainnollistavien ohjelmien esittely ja käytön perusteet. Tilastollisten ohjelmistojen ja ohjelmointiympäristöjen esittely ja käytön perusteet.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osasuoritus 1  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi
Osasuoritus 2  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi
Osasuoritus 3  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi

Opintojaksosta järjestetään toteutuksia sekä matematiikkaan että tilastotieteeseen painottuen ja se suoritetaan yhdessä tai useammassa osassa (3 op kurssi tai kolme kappaletta 1 op:n osasuorituksia). Osasuoritusten suorittaminen voi liittyä muihin opintojaksoihin.

Opetuksen toteutustapa, tietyn toteutuksen painotus sekä suoritustavat vahvistetaan opetusohjelmassa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö