x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIY2 Johdatus informaatioyhteiskuntaan 3 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media

Yleiskuvaus

Opintojakso auttaa ymmärtämään informaation käyttöön, omistamiseen ja hallintaan liittyviä kysymyksiä modernissa yhteiskunnassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-pystyy erottamaan eri näkökulmia informaation käyttöön ja hallintaan
-tunnistaa informaatioon liittyviä intressejä ja niiden ristiriitoja
-tietää, millaista lainsäädäntöä on ohjaamassa informaation tuotantoa, käyttöä ja jakelua yhteiskunnassa

Sisältö

Informaation hallinta verkkoympäristössä ja osana modernia digitaalista sisältötuotantoa, informaation sosiaaliset ja kulttuuriset merkitykset, informaatio-oikeuden perusteet

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö