x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MTTTA7 Yleistetyt lineaariset mallit 1 5 op
Vastuutaho
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa kuvailla yleistettyjen lineaaristen mallien perusominaisuuksia sekä analysoida binääri- ja lukumäärävasteita yleistettyjen lineaaristen mallien menetelmien mukaisesti. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa ristiintaulukoiden analysoimiseen Poissonin log-lineaarisia malleja. Opiskelija osaa käyttää sopivaa tilastollista ohjelmistoa analyysien tekemiseen.

Sisältö

Ristiintaulukot, lineaarinen malli, logistinen regressio, Poissonin log-lineaarinen malli.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot, harjoitukset, harjoitustyö ja tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojakso perustuu luentoihin, mutta oheislukemistona suositellaan teoksia

Agresti, A., An introduction to categorial data analysis, 2nd ed. Wiley 2007.

Faraway, J. J., Extending the linear model with R : generalized linear, mixed effects and
nonparametric regression models. Chapman & Hall 2006.

Isotalo, J., Johdatus yleistettyihin lineaarisiin malleihin. Tampereen yliopisto,
Informaatiotieteiden yksikön raportteja 8/12 2012.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö