x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MTTTA5 Monimuuttujamenetelmät 5 op
Vastuutaho
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa tunnistaa tyypillisimmät monimuuttujaiset tutkimustilanteet ja osaa tehdä keskeisimmät analyysit jollakin tilastollisella ohjelmistolla.

Sisältö

Monimuuttujaisten aineistojen graafinen tarkastelu, multinormaalijakauman ominaisuudet, moniulotteiset testit, pääkomponentit, faktorianalyysi, erottelu ja luokittelu, ryhmittely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot, harjoitukset ja tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojakso perustuu luentoihin. Oheislukemistona suositellaan

Everitt B., Dunn, G., Applied multivariate data analysis. Arnold 2001.

Everitt, G., An R and S-PLUS companion to multivariate analysis. Springer 2007.

Johnson, R. A., Wichern, D. W., Applied multivariate statistical analysis. Prentice-Hall 2002.

Mustonen, S., Tilastolliset monimuuttujamenetelmät. Helsingin yliopisto 1995.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö