x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HVPS3.1 Tutkimusmenetelmäesseet 5 op
Vastuutaho
Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma
Hyvinvointiala

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee empiirisen sosiaalitutkimuksen tutkimusmenetelmiä ja niiden teoreettis-metodologisia taustasitoumuksia sekä osaa kriittisesti soveltaa menetelmiä pro gradu -tutkielmassa.

Sisältö

Pro gradu -tutkielmassa käytettävät tutkimusmenetelmät.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Opintojakson suorituksesta sovitaan etukäteen pro gradu -tutkielman ohjaajan kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi

Opiskelija sopii opintojakson suorituksesta etukäteen pro gradu -tutkielman ohjaajan kanssa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö