x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOPM7 Kvantitatiivisten menetelmien jatkokurssi 3 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden maisteriopinnot, Pori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii kvantitatiivisen aineiston muokkaamisen ja analyysin käyttötaidot tilasto-ohjelmistolla (SPSS) ja osaa soveltaa sitä itsenäisesti tutkimustyössä. Mikäli opiskelija hyödyntää pro gradu -työssään kvantitatiivisia menetelmiä, pyritään kurssin harjoituksia räätälöimään tätä palveleviksi.

Sisältö

Opiskelija syventää tai päivittää kvantitatiivisten menetelmien osaamistaan ja tilasto-ohjelman (SPSS) käyttötaitoaan.

Luentoja ja harjoituksia yhteensä 24 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö