x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POPSPK6.1 Tieteellinen ajattelu ja kirjoittaminen 3 op
Vastuutaho
Populaari- ja kansanmusiikin maisterikoulutus
Musiikintutkimus
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee kirjoittamaan tieteellistä asiaproosaa. Hän tuntee kirjoitusprosessin työtapana.

Sisältö

Tiedonhankintaan, lähdekriittiseen lukemiseen, tieteelliseen ajatteluun ja tieteelliseen kirjoittamiseen syventävä kurssi. Kurssi antaa valmiudet kirjoittaa tieteellisiä raportteja ja artikkeleita sekä valmentaa myös pro gradun kirjoittamiseen. Kurssilla kerrataan lyhyesti tieteellisen tekstin tekemiseen liittyvät muotoseikat, jonka jälkeen paneudutaan tekstin tyylikysymyksiin sekä ajattelun ja kirjoittamisen suhteeseen. Opetellaan joustavaa lähteiden käyttöä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö