x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POPSPK4.4 Musiikki ja uudet mediat 3 op
Vastuutaho
Populaari- ja kansanmusiikin maisterikoulutus
Musiikintutkimus
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee uuden median käytäntöjä ja tekniikoita, ja osaa soveltaa tietojaan musiikkialan tehtävissä.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään rytmimusiikin uusiin hyödyntämismahdollisuuksiin muun muassa mobiiliteknologian, tietokonepelien ja internetin maailmassa. Pohditaan mm. seuraavia kysymyksiä: Mitä uudenlaisiin medioihin säveltävän musiikintekijän on otettava huomioon? Millaisia uusia innovaatioita alalle voidaan kehittää? Perehtyminen erilaisiin käyttöliittymiin ja erityyppisten musiikkiteosten toimintaan osana uuden teknologian mukanaan tuomia medioita.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö