x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POPSPK4.2 Erityisryhmien musiikkikulttuurit 3 op
Vastuutaho
Populaari- ja kansanmusiikin maisterikoulutus
Musiikintutkimus
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa toimia musiikillisesti erilaisten erityisryhmien parissa.

Sisältö

Opintojakso antaa tietoa erilaisten ryhmien musiikin harrastamisesta ja musiikin tekemisestä erilaisille ryhmille (esimerkiksi lapset, vanhukset, vammaiset). Tuodaan esille sellaisia rytmimusiikin alan ammatinharjoittamisen alueita, jotka käsitetään usein marginaalisiksi. Opintojakso johdattaa myös sosiokulttuurisen työn perusteisiin ja siihen, miten rytmimusiikkia voidaan soveltaa sosiokulttuuriseen työhön. Opintojakso kannustaa opiskelijoita innovoimaan erityisryhmille suunnattua musiikillista toimintaa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö