x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POPSPK4.1 Musiikki ja keho 3 op
Vastuutaho
Populaari- ja kansanmusiikin maisterikoulutus
Musiikintutkimus
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
SPK4.1 Musiikki ja keho 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee musiikin ja kehon välisen suhteen perusteita.

Sisältö

Opintojakso perehdyttää kehon ja musiikin väliseen suhteeseen teoriassa ja käytännössä. (Musiikki)tieteen kehoa ja musiikkia käsitteleviin ajatuksiin tutustuminen. Oman kehoaistin herkistäminen laulaen ja soittamalla. Tietoa kehon tekniikoista ja kehoa huoltavista terapiamuodoista. Soittamisen ja laulamisen ergonomiaa. Opintojakso antaa eväitä muusikon/laulajantyölle sekä ideoita ryhmien vetämiseen ja soitto/laulupedagogiseen työhön.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö