x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POPSPK2.2 Laulu- ja instrumenttiopinnot 6 op
Vastuutaho
Populaari- ja kansanmusiikin maisterikoulutus
Musiikintutkimus
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee erilaisia musisointityylejä ja osaa soveltaa tuntemustaan sekä omassa että ryhmäsoitossa.

Sisältö

Muusikkoutta lähdetään kehittämään etnomusikologisesta näkökulmasta käsin. Tutustutaan oman pääinstrumentin harjoittamisen lisäksi kahteen muuhun instrumenttiin. Tavoitteena ymmärrys erityyppisten soitinten soittotekniikoista ja mahdollisuuksista sekä kyky musisoida ryhmässä erityyppisillä soittimilla eri tyylilajeja edustavaa musiikkia. Perehtyminen myös itselle ennestään vieraisiin musiikkityyleihin ja -kulttuureihin. Lisäksi opintojaksoon kuuluu esiintymistaitojen kehittämistä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö